Olen aina rakastanut majakoita. Miksen siis kuvaisi niitä? * I´ve always loved lighthouses. So, why shouldn´t I take photos of them?


© Mari Hirsikallio

Tmi Kameravene Mari Hirsikallio
mari.hirsikallio(at)kymp.net
p. 040 581 7592

- Mikäli kuvat kiinnostavat, ota yhteyttä! Kuvien käyttö ilman lupaani kielletty.
- If you want my photos, please contact! You are not allowed to use my photos without my permission.

22.7.2012

Christiansø, Tanska / Denmark

Ertholmene, joita kutsutaan yleisesti Christiansøksi, on pieni saaristo noin 18 km koilliseen Bornholmin saarelta Itämerellä. Sen pysyvä väestö on 96 (2008) ja sen pinta-ala on 39 hehtaaria. Ertholmene kuuluu Tanskaan ja on maan itäisin piste. Se koostuu kolmesta saaresta: Christiansø (nimetty kuningas Kristian V:n mukaan), Frederiksø (nimetty kuningas Fredrik IV.:n mukaan) ja Græsholm, sekä useita pieniä kallioita ja luotoja. Tunnetuimmat ovat Tat ja Østerskær, Tanskan itäisin piste. Christiansø muodostaa 22,3 hehtaaria, Frederiksø 4, ja Græsholm 11 hehtaaria. Vain Christiansø ja Frederiksø ovat asuttuja, Græsholm on rauhoitettu lintusaari. Salmessa Christiansøn ja Frederiksøn välillä on hyvin suojainen luonnonsatama. Bornholmin kalastajat ovat käyttänyt Ertholmenea väliaikaisena suojanaan keskiajalta lähtien. Koska Tanska tarvitaan laivastotukikohtaa keskisellä Itämerellä, linnoitus rakennettiin Christiansø ja Frederiksø vuonna 1684, joka toimi etuvartiona Tanskan laivastolle vuoteen 1855. Väkiluku oli korkeimmillaan vuonna 1810, 829 asukasta. Monet historialliset rakennukset toimivat nykyisin asuintilana paikalliselle väestölle. Saarten ulkoasu on muuttunut hyvin vähän yli 300 vuoteen. Entiseen linnakkeeseen, Store Tarn, on ollut sijoitettuna majakka viimeiset 200 vuotta..

Via Wiki.Ertholmene, generally called Christiansø, is a small archipelago situated approximately 18 km northeast of Bornholm in the Baltic Sea. Its permanent population is 96 (2008) and its area is 39 hectares. Ertholmene belongs to Denmark and has the country's easternmost point.

Ertholmene consists of three main islands, Christiansø (named after King Christian V), Frederiksø (named after King Frederick IV) and Græsholm, plus a number of minor rocks and skerries. The best known of the latter are Tat and Østerskær, Denmark's easternmost point. Christiansø makes up 22.3 hectares, Frederiksø 4, and Græsholm 11 hectares. Only Christiansø and Frederiksø are inhabited, while Græsholm is a bird reserve. The sound between Christiansø and Frederiksø, a well-sheltered natural harbour.

Fishermen from Bornholm have used Ertholmene for temporary shelter since the Middle Ages. The first permanent inhabitation was the result of the Danish-Swedish conflicts in the late 17th century. As Denmark needed a naval base in the central Baltic Sea, a fort was built on Christiansø and Frederiksø in 1684 which served as an outpost for the Danish Navy until 1855. The population peaked at the census in 1810 which showed 829 inhabitants. Many of the historical buildings now serve as living quarters for the local population, and some are rented, year after year, to regular summer residents. The islands' external appearance has changed very little in over 300 years.

0 kommenttia: